Sunday, July 18, 2010

siri ayyuhal walad : 1

Sastera nasihat Imam al Ghazali r.a. berdasarkan pada kitab beliau yang bertajuk "Ayyuhal Walad" yakni bermaksud "Wahai Anakku yang Tercinta".

---<[1]>---

' waktu itu adalah kehidupan '

Wahai anakku yang tercinta;
Sebahagian daripada nasihat Rasulullah s.a.w. kepada umatnya adalah:

" Adalah dikira sebagai tanda berpalingnya Allah Taala daripada seseorang hamba apabila ia selalu mengerjakan
perkara yang tidak berfaedah
.
Dan seandainya ada satu saat sahaja daripada umurnya telah digunakannya pada barang yang bukan merupakan tujuan hidupnya (yakni beribadah kepada Allah) maka layaklah bahawa akan panjang penyesalannya (pada hari akhirat nanti).
Dan siapa yang umurnya lebih daripada empat puluh tahun sedangkan
kebaikannya masih belum dapat melebihi kejahatannya
maka layaklah ia mempersiapkan dirinya untuk memasuki api neraka"

Sebenarnya sekadar ini sudah cukup untuk menjadi nasihat kepada semua orang yang berilmu.

---<[
1]>---


tanahbelakang aka background:
Kitab 'Ayyuhal Walad' ditulis oleh al Imam al Ghazali r.a. sebagai jawapan kepada sepucuk surat yang dihantar oleh seorang murid beliau yang sangat mencintainya, di mana dalam surat itu murid beliau meminta agar Imam al Ghazali r.a. sudi menulis sepucuk surat yang merupakan satu wasiat yang ditujukan kepadanya secara khusus, walaupun ia yakin bahawa isi dan kandungan surat tersebut telah ada termaktub dalam kitab-kitab karangan Imam al Ghazali r.a. .

No comments: